Bestuurs-samenstelling

Naam Functie
Voorzitter
Nina Prins Secretaris
Wilbert Kroon Penningmeester
Remco Zeevat Algemeen bestuurslid
Marinka Niebeek Algemeen bestuurslid
Evelien Hofman Algemeen bestuurslid

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vvhellas.nl.