Contributie & Lidmaatschap per 2015-2016

Contributie

Inschrijfgeld :
– Mini’s en jeugd € 7,50 eenmalig.
– Senioren € 7,50 eenmalig.

Contributie:
– Mini’s € 33,00 per kwartaal.
– Jeugd A/B/C € 36,50 per kwartaal.
– Senioren recreatief € 43,50 per kwartaal.
– Senioren competitie € 59,50 per kwartaal.

Vrijwilligersbijdrage:
– Jeugd A/B/C en senioren € 7,50 per kwartaal.

Spelerskaarten/bondscontributie:
– Mini’s € 15,50 per seizoen.
– Jeugd € 24,50 per seizoen.
– Senioren € 54,00 per seizoen.

Reiskosten:
– Mini’s € 14,00 per seizoen.
– Jeugd A/B/C € 20,00 per seizoen.

Extra uitleg:
* Spelerskaarten en reiskosten alleen in geval van competitie cq. toernooien.
* Jeugdspelers t/m 17 jaar betalen jeugdcontributie (ook als zij bij seniorenteams meespelen).
* Families waarvan meerdere leden lid zijn krijgen korting vanaf het derde volledig betalende familielid, deze korting bedraagt 20%.

Afschrijving van de contributie vindt plaats in de maanden januari(1e kw), april(2e kw), september(3e kw) november(4e). De spelerskaarten/bondscontributie worden in december geïncasseerd, de reiskosten worden in februari geïncasseerd en de contributie voor de 2e training wordt in mei geïncasseerd.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.
Het opzeggen van het lidmaatschap dient in alle gevallen schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli, volgens de bepalingen van de NeVoBo.
Na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
Alle leden (m.u.v. ondersteunende en donateurs) zijn ingeschreven als lid bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).
Wijzigingen moeten ingediend worden bij de ledenadministratie en worden tevens gemeld bij de NeVoBo.

Inschrijven

Klik hier voor het inschrijfformulier.