Verder winkelen

Contributie

Contributie

De contributie wordt in 6 termijnen geïncasseerd. De contributies worden omstreeks de volgende maanden geïncasseerd.

Medio oktober             incasso 1 van 6

Eind november            incasso 2 van 6

Begin januari                incasso 3 van 6

Eind februari                incasso 4 van 6

Medio april                 incasso 5 van 6

Eind mei                      incasso 6 van 6

Inschrijfgeld :

– Mini’s en jeugd € 7,50 eenmalig.

– Senioren € 7,50 eenmalig.

Opbouwcontributie:

Contributies Reiskosten Bonds-contributie Vrijwilligers-bijdrage 2e training Totaal Per 2 maanden
Senioren 2x trainen 250,00 0,00 57,50 30,00 63,00 400,50 66,75
Dames 1 sept/jan 2x 250,00 0,00 57,50 30,00 19,50 357,00 59,50
Senioren 1x trainen 250,00 0,00 57,50 30,00 0,00 337,50 56,25
Recreanten 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,00 30,50
ABC 2x trainen 155,00 20,00 26,00 30,00 42,00 273,00 45,50
ABC jeugd combitraining 155,00 20,00 26,00 30,00 19,50 250,50 41,75
Mini’s 140,00 14,00 17,00 0,00 0,00 171,00 28,50

Extra uitleg:* Spelerskaarten en reiskosten alleen in geval van competitie cq. toernooien.* Jeugdspelers t/m 17 jaar betalen jeugdcontributie (ook als zij bij seniorenteams meespelen).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.Het opzeggen van het lidmaatschap dient in alle gevallen schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli, volgens de bepalingen van de NeVoBo.Na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 jaar.Alle leden (m.u.v. ondersteunende en donateurs) zijn ingeschreven als lid bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).Wijzigingen moeten ingediend worden bij de ledenadministratie en worden tevens gemeld bij de NeVoBo.