Verder winkelen

Contributie

Contributie

De contributie wordt in 6 termijnen geïncasseerd. De contributies worden omstreeks de volgende maanden geïncasseerd.

Medio oktober             incasso 1 van 6

Eind november            incasso 2 van 6

Begin januari                incasso 3 van 6

Eind februari                incasso 4 van 6

Medio april                 incasso 5 van 6

Eind mei                      incasso 6 van 6

Inschrijfgeld :

– Mini’s en jeugd € 7,50 eenmalig.

– Senioren € 7,50 eenmalig.

Opbouwcontributie:

Lidmaatschap: Contributies Reiskosten Bonds-contributie Vrijwilligers-bijdrage 2e training Totaal Per 2 maanden
Senioren 2x trainen €        250,00 €           - €                57,50 €                    30,00 €    63,00 € 400,50 €             66,75
Dames 1 sept/jan 2x €        250,00 €           - €                57,50 €                    30,00 €    19,50 € 357,00 €             59,50
Senioren 1x trainen €        250,00 €           - €                57,50 €                    30,00 €          - € 337,50 €             56,25
Recreanten €        183,00 €           - €                      - €                          - €          - € 183,00 €             30,50
ABC 2x trainen €        155,00 €      20,00 €                26,00 €                    30,00 €    42,00 € 273,00 €             45,50
ABC jeugd combitraining €        155,00 €      20,00 €                26,00 €                    30,00 €    19,50 € 250,50 €             41,75
Mini’s €        140,00 €      14,00 €                17,00 €                          - €          - € 171,00 €             28,50

Extra uitleg:* Spelerskaarten en reiskosten alleen in geval van competitie cq. toernooien.* Jeugdspelers t/m 17 jaar betalen jeugdcontributie (ook als zij bij seniorenteams meespelen).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar.Het opzeggen van het lidmaatschap dient in alle gevallen schriftelijk of per email te gebeuren bij de ledenadministratie vóór 1 juli, volgens de bepalingen van de NeVoBo.Na 1 juli wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met 1 jaar.Alle leden (m.u.v. ondersteunende en donateurs) zijn ingeschreven als lid bij de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).Wijzigingen moeten ingediend worden bij de ledenadministratie en worden tevens gemeld bij de NeVoBo.