Verder winkelen

Spelregels

Algemene toernooi info

HellasBeach is voor veel mensen in Nunspeet en omgeving een bekend, sportief en erg gezellig evenement. Het toernooi wordt gespeeld in het laatste weekend van juni op de vrijdagavond, zaterdagochtend en -middag. Voorafgaand aan het toernooi is het basisscholentoernooi dat wordt op vrijdagmiddag gespeeld.

HellasBeach wordt gespeeld in verschillende categorieën. Dit jaar spelen we enkel met 3x3 dames en heren. Daarnaast zijn er de 4x4 categorie voor heren en gemixt. In de poules van 4x4 en heren 3x3 wordt gespeeld op een veld van 7x14 meter. Voorafgaand aan het toernooi wordt er ook een toernooi voor de basisscholen georganiseerd.

De dames 3x3 spelen op een veld van 8x16 meter. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je elkaar in de weg loopt!

Deze vier categorieën spelen om de titels van HellasBeach 2022. Voor alle winnaars worden prijzen beschikbaar gesteld door verschillende lokale/regionale sponsoren.

Spelregels beachvolleybal

We spelen op het zand maar per poule zijn er verschillende regels zodat we het voor iedereen leuk houden.

Veld: Het speelveld bedraagt 7 bij 14 meter. Uitgezonderd Dames 3x3, zij spelen op een veld van 8 bij 16 meter.

Wedstrijdduur: De poulewedstrijden bestaan uit 2 sets. Iedere gewonnen set telt voor 2 punten. De winnaar van een set is het team dat het eerst 21 punten behaalt volgens het rallypointsysteem. Dit met een verschil van 2 punten.

De maximale speelduur voor een wedstrijd is 23 minuten. Na 15 minuten zal een geluidssignaal klinken. De teams die op dat moment nog niet aan de tweede set zijn begonnen moeten dat dan doen.

Eindigen twee of meer teams op een gelijk aantal punten, dan telt het hoogste saldo, en zo nodig de uitslag van de onderlinge wedstrijd.

Alleen de finales(1e en 2e plaats) en de kleine finales (3e en 4e plaats) gaan om twee gewonnen sets! (3de set tot 15 punten). De halve finales worden net als in de poulewedstrijden op tijd gespeeld.

Time-outs: Time-outs zijn niet toegestaan.

Teamsamenstelling: In de 4x4 klassen bestaat een team uit minimaal 4 spelers. Bij de Recreanten mix mogen maximaal 2 competitiespelers in het veld staan. Bij alle teams in de klasse Recreanten mix moeten er tijdens de wedstrijd altijd minimaal 2 dames in het veld staan.

Deelname: Een speler mag maar voor 1 team uitkomen gedurende het toernooi.

Opstelling: Buiten de opslagvolgorde zijn er geen beperkingen in de opstelling. Iedere speler mag vanuit het gehele speelveld aanvallen.

Opslag: Het eerstgenoemde team op het wedstrijdformulier begint met de service in de 1e set. Medespelers mogen het zicht op de serveerder niet belemmeren.

Protest: Protesteren over een uitslag of andere onregelmatigheden tijdens een wedstrijd kan uitsluitend tot 2 rondes na het spelen van een wedstrijd. Na die tijd wordt een protest niet meer in behandeling genomen. Protest indienen kan bij het wedstrijdsecretariaat.

In gevallen waarin de spelregels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding. Hiertegen is geen protest mogelijk. Door deelname verklaart men zich akkoord met de spelregels.

SPELREGELS voor de heren 3x3 en dames 3x3:

De poules heren 3x3 en dames 3x3 gaan spelen volgens de NeVoBo beachvolleybalregels op enkele uitzonderingen na. Deze zijn genoemd bij het algemene wedstrijdreglement.

Hieronder volgen de belangrijkste beachregels:

●     Om de 7 gespeelde punten wordt er gewisseld van speelzijde. Er wordt gespeeld tot de 21 punten.

●     Elke bal die over het net wordt gespeeld, wordt met een harde techniek opgevangen (in de praktijk betekent dit dat de bal meestal onderarms gespeeld wordt).

●     De bal wordt met ‘hard’ contact over het net gespeeld (denk aan nokkel, vuist, platte hand, normale aanval, onderarms spelen).

●     Als het blok de bal aanraakt dan mag er nog maar 2x overgespeeld worden.

●     Netfouten dienen afgefloten te worden.

●     Voetfouten kan alleen voor gefloten worden indien je de andere partij hindert.

●     Bovenhandse set-ups worden soepel beoordeeld (mogen meer als een halve bal draaien).

SPELREGELS voor de recreanten:

●     De techniek wordt soepel beoordeeld.

●     De bal mag met het gehele lichaam worden gespeeld.

●     Na aanraking van het blok, mag de bal nog drie keer gespeeld worden.

●     Netfouten dienen afgefloten te worden.

●     Voetfouten alleen voor fluiten indien dit een gevaar oplevert voor de andere partij.

Niets gaat vanzelf en ook dit toernooi organiseren we vanuit de vereniging maar alle hulp is welkom! Dus heb je een uurtje over? Meld je aan en kom helpen dan maken we er samen weer een mooi evenement van!

HellasBeach

Meld je aan als vrijwilliger!